Transportløsninger i aluminium

Transportløsninger med aluminium

Mange muligheter og individuell designutvikling med aluminium

Transportløsninger i aluminium: Den lette vei til optimalisering

 

Visste du at aluminium er et lettmetall med høy styrke og god korrosjonsbestandighet? Dessuten, på grunn av metallets formbarhet, er det mulig å utvikle individuell aluminiumdesign, som er tilpasset hver enkelt oppgave. Disse egenskapene gjør aluminiumet spesielt godt egnet til bruk i transportbransjen.

 

Her er en oversikt over de mange fordelene som kan oppnås, dersom du velger å optimalisere dine konstruksjoner med løsninger i aluminium.

 

En sterk og motstandsdyktig konstruksjon med lav vekt

Stål er i stor grad benyttet som tradisjonelt materiale i transportbransjen. Du kan oppnå mange fordeler ved å erstatte stålet med aluminium. Dette vil kunne redusere kjøretøyets vekt betraktelig , mens det riktige designet sørger for å opprettholde høy styrke og stivhet. Som et resultat av materialets høye korrosjonsbestandighet, vil aluminiumdelene kun trenge et minimum av vedlikehold.

 

Lette konstruksjoner gir langsiktig lønnsomhet

Tettheten i aluminiumet er ca. 1/3 av stål. I henhold til European Aluminium Association, utgjør aluminiumsdelene i konstruksjonen av en gjennomsnittlig lastebil så mye, at dersom aluminiumet hadde vært erstattet med stål, ville den ha veid ca. 800 kg mer. På samme måte vil ytterligere bruk av aluminiumsdeler på sikt kunne redusere totalvekten på enkelte kjøretøy med ca. 2.000 kg.

 

Den reduserte vekten gjør det mulig å transportere mer gods uten å overstige de respektive vektreguleringer. Dersom man fortsetter å transportere normal mengde gods, vil vektreduksjonen allikevel føre til lavere forbruk av drivstoff. Bruk av aluminium, som erstatning for tyngre materialer, gir derved mulighet for optimalisering av det samlede utbytte og derigjennom å skape en økonomisk fordel.

 

Mange muligheter og individuell designutvikling

Muligheten for utforming av aluminium spenner over et stort spekter, og gir derved designfrihet i forhold til konstruksjonen av hvert enkelt kjøretøy. Aluminium kan benyttes i stort sett alle deler av kjøretøyet, men det er et spesielt populært materiale til utforming av lastebilenes gulv, sider, dører og så videre. En av de store fordelene ved å bruke aluminium er at det er mulig å designe aluminiumsdeler presis etter hvert enkelt behov, med fokus på detaljer både når det gjelder utforming og funksjonalitet for kunden.

 

Møt fremtiden med et mer miljøvennlig materiale

Bruken av aluminium i transportløsninger danner ikke bare grunnlag for økonomiske og praktiske fordeler. Aluminium bidrar også til et renere miljø og det er lett gjenbrukelig.  Vektminimeringen ved å erstatte stål med aluminium betyr f.eks. at et gjennomsnittlig kjøretøy slipper ut ca. 28 kg CO2 mindre pr. kg aluminium som benyttes hvis man sammenligner med tilsvarende kjøretøy uten bruk av aluminium.

 

Behovet for transport vil bli enda større fremover. Når vi derfor,  i samarbeid med kunden, utvikler og tilpasser løsninger i aluminium, gir det en tilfredsstillelse å vite at vi ved å erstatte materialer eller å utvikle designet er med på å redusere CO2-utslippet, sier Christian Pilgaard, produktsjef hos Alumeco.

 

Når aluminium skal gjenbrukes, er det mulig å gjenbruke nesten 100%, det oppstår kun et lite materialtap i gjenbruksprosessen. Selve prosessen krever ca. 5% av den samlede energimengde, som det opprinnelig krever å produsere aluminium fra ny produksjon. Gjenbruksprosessen kan til og med foretas ubegrenset, da aluminumets opprinnelige egenskaper gjenskapes under omsmeltingen.

 

Våre transportløsninger

 

Som aluminiumspesialist tilbyr Alumeco en rekke transportløsninger i aluminium til spesifikke oppbygginger av varebiler, lastebiler, tilhengere og trailere. Vi fører et bredt utvalg av transportprofiler, som blant annet innebærer gulvprofiler, vangeprofiler, bæreprofiler og kantprofiler.  Ønsker du andre løsninger enn de som er presentert her, er du velkommen til å kontakte oss slik at vi i fellesskap kan utvikle en aluminiumløsning som er 100% tilpasset ditt konkrete behov.

 

Vi har nettopp lansert et helt nytt produktprogram med enda flere transportprofiler.

 

Kilder:

 

                                                                                                                             

 

 

 

LES MER OM VÅRE TRANSPORTLØSNINGER:

Brdr. Platz