Millennium Bridge

Aluminiumsseksjoner i Millennium Bridge

Millenniumsbroen i London som Alumeco har levert 1700 broprofiler til – alle nummererte med et unikt system som gjør at profilene kan settes sammen på stedet.

Prosjektbeskrivelse

Gangbroen er 325 m lang og bygget av tre hovedseksjoner (81 m, 144 m og 108 m). Broseksjonene henger i et unikt kabelsystem som bare er 2,3 m høyt på den 144 m lange seksjonen. Dette gir Millenniumsbroen dens karakteristiske utseende.

Broens dekke er laget av pressede rørformede gangbroprofiler i aluminium som er 200 mm brede.

Fakta

Den lengste broprofilen er 13 m, og det ble levert 1700 profiler til prosjektet. Profilen er også integrert i andre brokonstruksjoner, så den kan også ses i Aarhus og i Irland.

'Hovedentreprenøren kom frem til at de store dekkplanke-profilene måtte leveres direkte til anleggsstedet og settes sammen der. Dette var en kjempeutfordring for logistikken fordi hver profil var en unik bit i puslespillet, og de måtte dessuten settes sammen i en helt spesiell rekkefølge. Derfor ble elementene nummererte slik at Promecons folk visste nøyaktig hvor de skulle starte og hvor de skulle slutte.'

Anders Kildevæld, prosjektleder, Alumeco
  • Aluminiumprofiler brukt i gangbro
  • Den berømte Millennium Bridge, London
  • Millennium Bridge, London
  • Den lengste broprofilen er 13 m, og det ble levert 1700 profiler til prosjektet
  • Brodekket er laget av pressede rørformede gangbroprofiler i aluminium som er 200 mm brede.