3D-prototyper

3D-printer hos Alumeco

3D-printer

3D-prototyper optimaliserer produktutviklingen hos Alumeco

 

I fremtiden vil 3D-prototyper være en naturlig forlengelse av Alumecos tekniske utvikling og veiledning. Hensikten med prototypene er å sørge for at kundene får en mer håndgripelig utviklingsprosess hvor feil kan oppdages og rettes opp på et tidlig stadium.

 

Fra tegnebordet til 3D-printing

Utviklingen av et aluminiumsprodukt fra konseptstadiet til ferdig produkt kan være en lang og uhåndgripelig prosess. 3D-teknologi gjør det mulig å lage en prototype på et tidlig stadium i designprosessen. Denne prototypen viser detaljene og dimensjonene som det ellers kan være vanskelig å visualisere ved hjelp av tekniske illustrasjoner og dataprogrammer.

 

Christian Pilgaard, Key Account Manager i Alumeco, ser det som et pluss at Alumecos kunder nå kan dra fordel av en høyere grad av visualisering i veilednings- og rådgivningsprosedyrer.

 

 • Som en industriell aluminiumsleverandør er det vår hovedoppgave å utfordre og utforske de tekniske mulighetene som finnes i pressing av profiler og komme opp med felles profilløsninger i samarbeid med kunden. i tråd med utviklingen av produksjonsprosessen og konstruksjonen av verktøy til pressing, vil det åpnes for stadig større muligheter for kompleks geometri og inkorporering av forskjellige funksjoner i formingen av aluminium.

 

 • Det er nettopp denne geometrien og disse funksjonene som du enkelt kan teste ut sammen med Alumeco ved hjelp av 3D-printede prototyper. Disse gjør det mulig å på kort tid presentere kunden med et konkret emne for konsept-, design- og funksjonstesting. Enkelt fortalt, 3D-printing med Alumeco fungerer som en bro mellom den digitale og den fysiske verdenen.

 

Potensielle problemer oppdages på et tidlig stadium

I tillegg til å fremme den visuelle forståelsen av produktdesignet, bidrar 3D-prototyper til å oppdage problematiske designområder tidlig i prosessen. Prototypeprinting utføres med stor presisjon og høyt detaljfokus. Samtidig er det raskt og enkelt å lage prototyper sammenlignet med metallprofilprøvene som man opprinnelig har brukt. 3D-prototyper vil derfor bidra til bedre effektivitet og vil fungere som et viktig virkemiddel for å unngå defekter så tidlig som i den første fasen i produktutviklingen.

 

Thomas Gork, teknisk rådgiver i Alumeco, påpeker at 3D-prototyper kan bli et individuelt hjelpemiddel i Alumecos daglige samtaler med kundene:

 

 • Den nye måten å lager prototyper på åpner for bedre dialog med kunden nå når vi så tidlig i prosessen kan lage en fysisk prototype som grunnlag for videre utvikling av hvert produkt, og samtidig imøtekomme kundens krav,' sier han, og tilføyer:

 

 • 3D-prototyper bidrar til mer tilgjengelig, kommuniserbar forståelse mellom oss og våre kunder, og samtidig gir det oss et avgjørende teknisk forsprang tidlig i prosessen. Dette betyr at de printede prototypene i betydelig grad optimaliserer alle produktutviklingsprosesser, og gir både oss og kundene våre store fordeler.

 

Raskere utviklingsfase med riktig resultat

 

NASSAU Door A/S har bruk 3D-prototyper i sitt samarbeid med Alumeco:

 

Vi har veldig positive erfaringer med 3D-printing fra Alumeco. Man kan lage flere forskjellige prototyper og finne frem til hvilken løsning som er best før man går i gang med verktøyproduksjonen. Man får faktisk et perfekt emne helt fra begynnelsen av, og stort sett får bruken 3D-prototyper fart på selve utviklingsfasen,' sier Kaleepan Karunakaran, maskiningeniør i NASSAU Door A/S, og avslutter dette med:

 

 • Samarbeidet med Alumeco har vært veldig godt. De holder det de lover, de er gode på å gi tilbakemeldinger og foreslår gjerne andre løsninger dersom ens egen idé ikke fungerer.

 

 

Hovedspesifikasjoner for 3D-printing hos Alumeco:
 • 3D-printing gjøres internt, og det innebærer at 3D-prototyper kan tilbys til en fordelaktig pris.
 • Det er mulig å printe emner med følgende maksimale dimensjoner: 225x225x205 mm.

  

 • 3D-printing av profiler
 • 3D-printing av profiler
 • 3D-printer
 • Printing av prototyper