FN-byen

FN-byen ved daggry

Aluminium som del av det store byggeprosjektet

København får en ny attraksjon i form et nytt kontorbygg for syv forskjellige FN-organisasjoner, og som bygges i vannkanten i hovedstaden. 1200 medarbeidere kommer til å jobbe i bygningen, og det gjør den til det sjette største FN-kontoret i verden – bare slått av byer som New York, Geneve, Roma, Wien og Paris.

 

En stor hvit stjerne ... det er formen som de prisbelønte arkitektene fra 3XN har gitt den nye FN-byen i København. De har tenkt atypisk i forbindelse med utformingen av det nye FN-hovedkvarteret på Marmormoloen, hvor de i det stjerneformede designet har ønsket å reise et bygg som klart og ikonisk markerer verdien og autoriteten til FN.

 

Dette er oppnådd ved å blant annet ve å samle byggets sentrum hvor alle fellesfunksjoner skal ligge. Åpenhet på alle plan. En fasong som former en organisasjon hvor effektivitet og profesjonalisme innen hvert område samles under ett sett med verdier 'Levere som enhet'.

 

Generell kontrakt i to

Det var E. Pihl & Søn som i 2010 vant anbudsrunden for fase 1 som totalentreprenør, og ble med det valgt til å konvertere 3XNs ideer og arkitektur til virkelighet – og til et særpreget bygg.

Siden den gang har E. Pihl & Søn jobbet med fase 1, og senere vunnet fase 2 og oppnådd et veldig godt resultat.

 

Aluminium i fasaden

I dag er aluminium en naturlig komponent i bygningsfasader, og med FN-byen som det beste eksempelet: Hele fasaden er nesten dekket av aluminium. Et sentralt element i uttrykker har vært en fundamental tanke for 3XN, helt fra idéfasen. Ideen var å lage solavskjermingen på fasaden som dens varemerke.

 

'Strenge krav til blant annet levetid, vekt og frihet til formbar behandling gjorde aluminium til det åpenbare materialvalget for kontorfasaden og solavskjermingen på FN-byen. Det endelige designet med skodder og innfatninger er et resultat av et intensivt samarbeid med Viking Markise og Pihl & Søn, og illustrerer både styrken i den bøyde geometrien og at fasaden samtidig er gitt dybde og variasjon.

 

Utsikten både innefra og utenfra, samt den sentrale rollen i forbindelse med bygningens lave energiforbruk, var blant parametrene for innstillingen av skoddenes gjennomtrengningsvinkel og - mønster. 1:1-prøver festet på en fullskalamodell av fasaden på anleggsstedet var et viktig hjelpemiddel i denne prosessen og sikret at solavskjermingen lever opp til både de funksjonelle og de estetiske kravene som ble definert for FN-byen på forhånd.' Søren Nersting, arkitekt i 3XN.

 

Ekstremt energivennlig

Det forventes at FN-byen vil bli en av de mest energivennlige bygg i Danmark og er bygget i samsvar med energi klasse 1-bygg. Klassifisert som klimavennlig bygning som bruker mindre enn 50 kWh per m2.

 

Allerede prisvinner

Bygningen er allerede tildelt den prestisjetunge EU-prisen 'Green Building Award for New Buildings' i 2012. Samtidig er den registrert for å få det internasjonale sertifikatet for bæredyktighet, LEEDs gullstatus, for sitt arbeid med vannforbruk, klima og energi. I denne forbindelse ble det iverksatt flere tiltak for å redusere forbruket. Solceller dekker blant annet store deler av taket for å dekke bygningens strømforbruk. Bygningen avkjøles ved hjelp av solavskjerming og sjøvann. i tillegg samles det opp regnvann som benyttes i toalettene.

 

Fra idé til vindtunnel og et ferdig konsept

Alumecos kunde Viking Markiser vant konkurransen om markiser til bygningen, og startet umiddelbart opp arbeidet med utviklingen av flere mulige løsninger som levde opp til arkitektenes ønsker og entreprenørens krav. Først ble det laget en ramme med perforert plate beregnet på skoddene. Etter flere tester falt valget på en veldig komplisert bøyeløsning med 14 fulle bøyninger i hver skodde og en nøye utvalgt legering og tilstand. Denne løsningen var en viktig del av den påkrevde styrken, slik at de kunne bestå en vellykket test i Velux' vindtunnel på Jylland.

 

'Et oppdrag om utvikling av et nykonstruert og uprøvd skoddesystem av denne størrelsen og med denne kompleksiteten stiller veldig høye krav til deltakerne. Krav som ikke er vanlige innen de normale innstillingene for bygninger/utvikling inkludert ordinære salgsbetingelser. Det faktum alene at utviklingsprosessen har pågått i mer enn ett åt vier kompleksiteten i prosjektet. . 

Avgjørende for dette er samarbeid og forståelse for prosjektet, deltakerne, prosessen og sluttproduktet. I denne sammenheng fremstår ALUMECO som svært kompetente, og de har vært ivrige etter å finne den optimale løsningen for å imøtekomme produsenten, totalentreprenøren og dermed oss IKING MARKISER.

Viking Markiser har satt pris på det åpne og ærlige samarbeidet hvor spesielt muligheter og begrensninger ble håndtert på en profesjonell måte. Hindringer på veien ble løst i fellesskap og i den hensikt å levere et komplett system som tilfredsstiller produsenten og til og med til rett tid. ' Frank Prinds, prosjektleder i Viking Markiser A/S.

 

Syv leverandører - sammensatt av Alumeco

Viking Markiser fremhever viktigheten av at en og samme leverandør skulle håndtere alle prosessene. Målet var å unngå tvister og uenigheter mellom forskjellige parter. Alumeco har lang erfaring med å innta rollen som samlende leverandør for hele den krevende verdikjeden. Dette innebar at Alumeco inngikk avtaler med italienske og finske leverandører om maskinbearbeiding og pressing av profiler, samt en belgisk smelteverk som valset spoler, og som deretter ble sendt til Tyskland og Sverige før den endelige overflatebehandlingen ble utført i Danmark.

 

'Prosjektet gir oss mulighet til å vise at vi, med vår rådgivning innen pressing av profiler, valsede produkter, maskinbearbeiding og overflatebehandling, er mye mer enn bare en aluminiumsleverandør. Vi følger nøye med i alle trinn i prosessen – fra produksjon av materialer i Belgia, Italia, Tyskland, Finland og Danmark, til det endelige produktet i et større logistikkoppsett. Vi er dessuten glade for å være med på et internasjonalt byggeprosjekt som permanent danner Københavns fasade i mange år fremover', sier Christian Pilgaard, prosjektleder i Alumeco A/S.

 

Attraktiv med utfordrende plassering

En av de største utfordringene var å finne den riktige overflatebehandlingen som passer til den valgte plasseringen rett ved havnen i København, og den innvirkningen dette vil ha på materialet med perforert overflate.

De testet forskjellige mekaniske løsninger og malingstyper, og etter ett tusen testtimer utført av FEM Institute i Tyskland, valgte de en løsning i samsvar med GSB-regulativet hvor de anodiserte emnene som forbehandling og deretter påførte en topplakk. Denne løsningen bydde på en ekstra logistikkutfordring i det emnene måtte maskinelt sluttbehandles maks. 48 timer etter at anodiseringen var fullført fordi lakken først lukket aluminiumsoverflaten.

 

Tverrfaglig samarbeid

Samarbeidet mellom produsenten, 3XN, E Phil & Søn og Viking Markiser har vært avgjørende for sluttresultatet. Hyppige kontroller av prosessen og utførte revisjoner i både Danmark og Tyskland førte til en god produksjonsprosess.

 

 

  • FN-byen
  • FN-byen
  • FN-byen
  • FN-byen
Fakta - levert som følger:
  • 9200 stk. skodder
  • 2080 stk. spesialskodder og innfatninger
  • 28 750 stk. pressede og behandlede beslag
  • 8220 m pressede profiler for løpeskinner/opphengssystemer
  • 671 m pressede profiler for løpeskinner/opphengssystemer som spesialdeler