Kobber

10 fakta om kobber

 

Siden oldtiden har mennesket kjent dette rødlige metallet, som gjennom historien har tjent som både elektrisk transformator og betalingsform, og som grunnlag for krig og ødeleggelse.

 

 1. Fra ca. år 5000 f.Kr. har mennesket benyttet kobber som et bruksmetall, og kobber blir derfor betegnet som et av oldtidsmetallene. Kobber har vært brukt, og brukes fremdeles til en lang rekke formål, som mynter, våpen, kjøkkenutstyr, rør, kar og forhudning av skip. Forhudning av skip betyr å dekke den delen av skipet som er nedsenket i vann. Kledning av skip med kobber gjorde det mulig å seile i tropiske farvann, der den høye vanntemperaturen, kombinert med salt- og mineralnivået i vannet, normalt ville korrodere mange andre materialer, inkludert tre og forskjellige metaller – men kobber tåler disse forholdene, og gjorde det derfor trygt å seile i tropiske farvann, siden kobber for eksempel hindrer muslinger i å vokse på kjølen.

 

 1. I romertiden ble kobber utvunnet i store mengder på Kypros, og derfor er kobber oppkalt etter det greske «Kypros». Senere har utvinningen av kobber spredt seg over hele verden, og på 1600-tallet var verdens største kobbergruve i Falun, Sverige. I dag utvinnes kobber spesielt i USA og Chile.

 

 1. Kobber har atomnummer 29 i periodesystemet, og med en massetetthet på 8,92 g/cm3 (20° C) regnes det som et tungmetall. Som grunnstoff er kobber også en del av strukturen til menneskekroppens celler. Det finnes også i et bredt utvalg av matvarer, som kjøtt, skalldyr, nøtter og sjokolade.

 

 1. Den elektriske ledningsevnen til rent kobber er veldig høy, og derfor brukes ca. 2/3 av alt kobber som utvinnes i dag som essensielle bestanddeler i elektrisk utstyr, for eksempel i form av ledninger. Når man beskriver den elektriske ledningsevnen til andre metaller, brukes rent kobber ofte som en referanse for ekstremt god elektrisk ledningsevne.

 

 1. Kobber er også et av metallene som leder varme aller best. Dette gjør kobber enda mer egnet for elektriske apparater og utstyr, fordi kobberet raskt leder varmen bort når den elektriske strømmen ledes gjennom materialet. Varme i materialet skaper motstand for den elektriske strømmen, så når kobberet raskt kan lede varmen bort, blir den elektriske ledningsevnen også optimalisert. De fleste kortslutninger av elektriske apparater skjer ofte fordi de blir overopphetet på grunn av strømmen. Kanskje du kjenner til det fra smarttelefonen din: De fleste moderne smarttelefoner er designet for å slå seg av hvis de blir overopphetet, for eksempel av å ligge i solen.

 

 1. Kobberlegeringer tilsatt større mengder andre metaller har lavere elektrisk ledningsevne enn rent kobber, og disse brukes mye i forbindelse med varmevekslere, rør og dekorasjon som interiørdesign og fasader.

 

 1. Når kobber kommer i kontakt med luft, dannes et tynt lag kobberoksid på overflaten. Kobberoksidet beskytter kobber effektivt mot ytterligere nedbrytning/korrosjon, og over tid utvikler fargen seg til den karakteristiske, irrgrønne fargen du sannsynligvis kjenner fra takene til eldre bygninger eller konstruksjoner som kirketårn og statuer. Hvis ønskelig er det mulig å fremskynde irringsprosessen, slik at materialene allerede er irrede ved levering, eller så den grønnaktige fargen fremtrer hurtigere på overflaten. Dette er spesielt populært i forbindelse med fasadekonstruksjoner hvor man ønsker et dynamisk og naturlig uttrykk.

 

 

 1. Kobber har ekstremt høy formbarhet, noe som er en stor fordel ved fremstilling av elektrisk utstyr og apparater, inkludert ledninger. Kobbertråder for ledninger blir laget ved å strekke kobberet veldig langt ut i små, tynne tråder. De mange små trådene er satt sammen i den enkelte ledningen, og jo flere små tråder det er i ledningen, jo større er fleksibiliteten i ledningen.

 

 1. Kobber kan med fordel gjenvinnes ved sortering og omsmelting til nye produkter. Sammenlignet med andre industrielle metaller er kobber relativt dyrt, og derfor resirkuleres praktisk talt alt kobber på grunn av den høye prisen på kobber som skrap. Det har også forekommet at offentlig tilgjengelige kobberkonstruksjoner har blitt stjålet for å videreselge materialet: for eksempel lamper, ornamenter, kjøreledninger ved togspor og lignende.

 

 1. Både messing og bronse er kobberlegeringer, dvs. kobber blandet med større mengder andre metaller. De ulike legeringskombinasjonene gir materialene en rekke markant forskjellige egenskaper. Les mer om messing og bronse her.  Se vårt kobbersortiment