Beskrivelse av herdinger

Beskrivelse
T6 Løsning varmebehandlet og deretter kunstig eldet.
T3 Løsning varmebehandlet, kaldbearbeidet og naturlig eldet.
H24 Kaldherdet og delvis utglødet - 1/2-hard.
H244 Påføres folie eller strips med preg eller mønster, laget av korresponderende Hxx-herding.
H112 Lett kaldherdet fra bearbeiding ved hevet temperatur fra en begrenset mengde kaldherding (mekaniske begrensninger i egenskaper spesifisert).
T9 Løsningen varmebehandlet, kunstig eldet og deretter kaldbearbeidet.
T5 Avkjølt fra en formingsprosess ved hevet temperatur og deretter kunstig eldet.
T7 Løsning varmebehandlet og deretter kunstig overeldet.
T6511 Samme som T6510 med unntak av at lett oppretting er tillatt etter strekking for å samsvare med standardtoleranser.
T4 Løsning varmebehandlet og naturlig eldet.
T8 Løsning varmebehandlet, kaldbearbeidet og deretter kunstig eldet.
H18 Kaldherdet - 4/4-hard (fullt herdet).
T651 Løsning varmebehandlet, spenningsutløst ved hjelp av kontrollert strekking (permanent satt til 0,5 % - 3 % for folie, 1,5 % - 3 % for plate, 1 % - 3 % for valset eller kaldavsluttet stang eller barre, 1 % - 5 % for hånd- eller ringsmidd og valset ring) og deretter kunstig eldet. Produktet får ingen ytterligere oppretting etter strekking.
T1 Avkjølt fra en formingsprosess ved hevet temperatur og naturlig eldet.
H34 Kaldherdet og delvis stabilisert - 1/2-hard.
H12 Kaldherdet - 1/4-hard.
H16 Kaldherdet - 3/4-hard.
T73 Løsning varmebehandlet og deretter kunstig overeldet for å oppnå den beste spenningskorrosjonsfastheten.
H19 Kaldherdet - ekstrahard.
T351 Løsning varmebehandlet, spenningsutløst ved hjelp av kontrollert strekking (permanent satt til 0,5 % - 3 % for folie, 1,5 % - 3 % for plate, 1 % - 3 % for valset eller kaldavsluttet stang eller barre, 1 % - 5 % for hånd- eller ringsmidd og valset ring) og naturlig eldet. Produktet får ingen ytterligere oppretting etter
H14 Kaldherdet - 1/2-hard.
H114 Påføres folie eller strips med preg eller mønster, laget av korresponderende Hxx-herding.
T3510 Løsning varmebehandlet, spenningsutløst ved kontrollert strekking (permanent satt til 1 % - 3 % for presset stang, barre former og rør, 0,5 % - 3 % for strekt rør) og naturlig eldet. Produktet får ingen ytterligere oppretting etter strekking.
T66 Løsning varmebehandlet og deretter kunstig eldet - mekanisk egenskapsnivå høyere enn T6 oppnådd gjennom spesialstyring av prosessen (legering i 6000-serien).
H22 Kaldherdet og delvis utglødet - 1/4-herdet.
T7351 Løsning varmebehandlet, spenningsutløst ved hjelp av kontrollert strekking (permanent satt til 0,5 % - 3 % for folie, 1,5 % - 3 % for plate, 1 % - 3 % for valset eller kaldavsluttet stang eller barre, 1 % - 5 % for hånd- eller ringsmidd og valset ring) og deretter kunstig overeldet for å oppnå den beste spenningskorrosjonsfastheten. Produktet får ingen ytterligere oppretting etter strekking.
H111 Utglødet og lett kaldherdet (mindre enn H11) under etterfølgende operasjoner som f.eks. strekking eller utflating.
H32 Kaldherdet og delvis stabilisert - 1/4-hard.
H42 Kaldherdet og malt eller lakkert - 1/4-hard.
T451 Løsning varmebehandlet, spenningsutløst ved hjelp av kontrollert strekking (permanent satt til 0,5 % - 3 % for folie, 1,5 % - 3 % for plate, 1 % - 3 % for valset eller kaldavsluttet stang eller barre, 1 % - 5 % for hånd- eller ringsmidd og valset ring) og naturlig eldet. Produktet får ingen ytterligere oppretting etter strekking.
O Utglødet - produkter som oppnår de nødvendige utglødingsegenskapene etter varmeformingsprosesser kan få benevnelsen O-herding.
H44 Kaldherdet og malt eller lakkert - 1/2-hard.
T7451 Løsning varmebehandlet, spenningsutløst ved hjelp av kontrollert strekking (permanent satt til 0,5 % - 3 % for folie, 1,5 % - 3 % for plate, 1 % - 3 % for valset eller kaldavsluttet stang eller barre, 1 % - 5 % for hånd- eller ringsmidd og valset ring) og deretter kunstig overeldet (mellom T73 og T76). Produktet får ingen ytterligere oppretting etter strekking.
T6510 Oppløsningsglødet og avspent ved kontrollert strekking (strekkingsgrad: 1-3% for pressede stenger, profiler og rør, 0,5%-3% for trukne rør) og varmlagret. Produktene rettes ikke ytterligere etter strekkretningen.
T4511 Samme som T4510 med unntak av at lett oppretting er tillatt etter strekking for å samsvare med standardtoleranser.