Aluminiumskorrosjon

Aluminiumskorrosjon

Eksempler på korrosjon som begynner å angripe en aluminiumsplate.

Korrosjon er en direkte nedbrytning av aluminiumsoverflaten som kalles groptæring. Årsaken til korrosjonen skyldes den naturlig forekommende og utilstrekkelige korrosjonsfastheten i aluminium. På denne siden finner du informasjon om de mest vanlige korrosjonstypene, om korrosjonsfastheten i aluminium samt eksempler på faktorer som kan forårsake korrosjon i aluminium.

Korrosjonstyper

De mest vanligste  korrosjonstypene er:

Galvanisk korrosjon: Oppstår når aluminium kommer i kontakt med edlere metaller som f.eks. jern.

Gropkorrosjon: Oppstår dersom aluminiumet er i veldig fuktige miljøer, ofte med salter tilstede (normalt i skitt og smuss) samt i miljøer hvor vann ikke slipper vekk fra metallet. Gropkorrosjon er den vanligste formen for korrosjon på aluminium.

Korrosjonsfasthet i aluminium

Korrosjonsfasthet er en indikasjon på hvor høy motstanden mot korrosjon er i aluminiumet. Sammenlignet med mange andre metaller, har aluminium god korrosjonsfasthet.

Ønsker du mer informasjon om dette, er korrosjonsfastheten i aluminium beskrevet i detalj i ISO-standarden 9023.

Oksidasjonssjikt - naturlig forekommende korrosjonsbeskyttelse

Oksidasjonssjiktet er som en beskyttende film som dannes på aluminium når aluminiumet kommer i kontakt med oksygen. Dette sjiktet beskytter aluminiumsoverflaten mot korrosjon på kort sikt. Dersom det oppstår mekanisk skade på oksidasjonssjiktet, vil det umiddelbart reparere seg selv i kontakt med oksygen.

 

Oxide layer

Dersom aluminium oppbevares i miljøer uten store temperatursvingninger, og transporteres i et tørt miljø hvor metallet er godt innpakket, slik at det ikke er mulighet for at fuktighet kan trenge inn til metallets overflate, gir oksidasjonssjiktet beskyttelse mot korrosjon. Oksidasjonssjiktet er stabilt innen pH-området 4-9. Dersom aluminium utsettes for svært sure eller alkaliske miljøer utenfor pH-området på 4-9, vil det oppstå kraftig korrosjon. Eksempelvis vil alkohol angripe aluminium i svært beskjeden grad dersom alkoholen ikke inneholder organiske syrer, men hvis alkoholen inneholder organisk syre vil det oppstå veldig alvorlig korrosjon. Vi har utarbeidet en liste over hvilken effekt forskjellige kjemikalier har på aluminium. 

Prosessen som skjer ved dannelsen av oksidasjonssjiktet kan i seg selv anses som korrosjon av aluminiumsoverflaten. På samme måte er anodisering, hvor hensikten er å øke korrosjonsfastheten i metallet, også en korrosjonsprosess som foregår i kontrollerte former.

 

Aluminium i maritime miljøer

Dersom aluminium skal benyttes i maritime miljøer og være bestandig mot sjøvann for å unngå korrosjon, anbefaler vi at det i tillegg til standarden EN13195:2009 også benyttes store mengder med legeringene i 5000- og 6000-serien i maritime prosjekter. Blant annet kan legeringene 5083, 5754, 6060 og 6082 benyttes.

 

 

 

Video som viser hvordan aluminiumsprodukter kan skades under vann:

Vil du vite mer

Korrekt håndtering og lagring av aluminium