Bruk av ubehandlet aluminium utendørs

Rengjøring av aluminium

Før og etter rengjøring av en aluminiumsoverflate.

Ved bruk av ubehandlet aluminium utendørs er det en rekke faktorer som det må tas høyde for. På denne siden finner du informasjon om den naturlige dannelsen av oksidasjonssjikt på aluminium som øker metallets korrosjonsfasthet, samt informasjon om en rekke forhold som kan ha negativ innvirkning på aluminiumets korrosjonsfasthet.

Oksidasjonssjiktet gjør det ubehandlede aluminiumet mer korrosjonsfast.

Ved bruk av ubehandlet aluminium utendørs dannes det et tynt sjikt på overflaten. Når aluminium kommer i kontakt med oksygen, dannes det et oksidasjonssjikt som fester seg på aluminiumsoverflaten. Dette sjiktet beskytter metallet mot andre angrep, og det øker dermed korrosjonsfastheten.

Hvis det er oksygen i omgivelsene hvor det finnes aluminium, vil oksidasjonssjiktet bli gjenopprettet dersom aluminiumet skulle bli oppskrapet, for eksempel. Dessuten er sjiktet uoppløselig i vann og motstandsdyktig mot en lang rekke kjemikalier. På toppen av det hele er oksidasjonssjiktet omtrent like hardt som glass. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at dannelsen av oksidasjonssjiktet fører til at ubehandlet aluminium ikke beholder sin opprinnelige, blanke overflate.

Faktorer som bør unngås ved bruk av ubehandlet aluminium i utendørsområder

Dersom det benyttes ubehandlet aluminium på utendørsområder er det viktig å være klar over at enkelte faktorer, til tross for aluminiumets relativt høye korrosjonsfasthet, vil kunne påvirke metallets motstandsdyktighet mot korrosjon. Det anbefales derfor at det unngås direktekontakt mellom aluminium og følgende:

 

 • Andre metaller som f.eks. kobber, bly og jern (spesielt ved fuktige forhold)
 • Uorganiske syrer (som for eksempel saltsyre og svovelsyre)
 • Organiske syrer, plantesyre og klorholdige løsemidler
 • Baser
 • Kvikksølv og dens salter
 • Sjøvann og klorholdige oppløsninger

 • Vann inneholdende tungmetaller
 • Fuktige tretyper og treverk impregnert med kobberholdige salter
 • Alkaliske bygningsmaterialer som f.eks. ny betong

 

Men det er mange legeringer og behandlingsmetoder som kan redusere korrosjonen som oppstår på aluminiumets overflate som følge av faktorene nevnt ovenfor.

Tilsmussing reduserer korrosjonsfastheten

Når det dannes skitt og smuss på overflaten på ubehandlet aluminium, kan metallets korrosjonsfasthet bli redusert. Korrosjonsfastheten reduseres ofte som en konsekvens av tilsmussingen som gjør at overflaten blir fuktig over lengere tid. Dette kan unngås ved å rengjøre den skitne overflaten 1-2 ganger i året avhengig av graden av forurensning.

Følgende alternativer kan benyttes til rengjøring av tilsmussede overflater, og er listet opp her sortert etter hvor skånsomme de er, fra mest til minst, mot den ubehandlede overflaten. Rent vann er mest skånsomt for råmetallet, mens slipende rengjøringsmidler er veldig tøffe mot overflaten.

 

 • Rent vann.
 • Mild såpe/mildt rengjøringsmiddel.
 • Løsemidler som f.eks. white spirit eller terpentin.
 • Ikke-etsende, kjemiske rengjøringsmidler.
 • Polering med voks.
 • Sliping med voks.
 • Skuremidler.