Gjenvinning av aluminium

gjenvinning av aluminiumsskrap

95 % - 98 % av aluminium kan gjenvinnes.

Visste du at 75 % av alt aluminium som er produsert fortsatt er i bruk takket være metallets gode holdbarhet og dens fantastisk gode muligheter for gjenvinning?

Her, på denne siden, finner du informasjon om Alumecos retningslinjer for gjenvinning av aluminium og en enkel forklaring på kretsløpet aluminium går gjennom i gjenvinningsprosessen.

Grundig sortering fører til god gjenvinningseffektivitet

Europa er ledende innen gjenvinning av aluminium, og denne posisjonen er noe Alumeco ønsker å fortsette aktivt å bidra til. Dette bidraget består blant annet i grundig sortering av vårt skrapmetall som innhentes i containere og sorteres etter typen legering - klare for gjenvinning. Faktisk bidrar denne nøye sorteringen til å sikre at aluminium kan brukes igjen og igjen til produksjon av de samme produkttypene. Dermed oppnås optimal utnyttelse av aluminiumsressursene.

 

Videoen nedenfor viser hvordan Alumeco samler inn og sorterer aluminiumsskrap fra vårt servicesenter:

Gjennvinningskretsløpet

Teknisk sett skiller vi mellom to forskjellige gjenvinningskretsløp: lukket og åpent. Ved gjenvinning i lukket kretsløp gjenvinnes aluminiumet for å lage de samme produktene som tidligere, og dermed unngår man tap av egenskaper. Gjenvinning i åpent kretsløp fungerer motsatt. I Europa er gjenvinning i lukket kretsløp den dominerende gjenvinningsmetoden. Her er det for eksempel et utbredt system for gjenvinning av drikkebokser.

I lukkede gjenvinningskretsløp blir enkelte aluminiumsprodukter, som blant annet drikkebokser, samlet inn og deretter smeltet om og gjenvunnet til produksjon av nye drikkebokser. Sett fra et miljøstandpunkt, spiller det ingen rolle om aluminiumet gjenvinnes i et åpent eller lukket kretsløp.

Gjenvinning av aluminium

Videoen nedenfor viser hvor aluminium gjenvinnes: