Legering 6026

På denne siden finner du informasjon om vår legering 6026. Denne legeringen gir relativt kort avskalling uten store mengder med bly, og sikrer dermed samsvar med bestemmelsene i RoHS-direktivet. 

Legering 6026: Kort avskalling med mindre bly

Prosesseringen av aluminium resulterer i avskallinger som kan skape problemer for maskinene som benyttes i prosessen. For å sikre at avskallingen forårsaker så lite trøbbel som mulig, er det en fordel at avskallingene er så korte at de brekker av uten å skape problemer for maskinene.

Det har i mange år vært opplest og vedtatt at det å tilføre bly til aluminium gir en legering med kortere avskallinger.

'Når aluminium vendes og valses er det normalt at det oppstår lange avskallinger som fester seg til maskinen. Men bly får avskallingene til å brekke og falle av maskinen. Dette hindrer at avskallingene påvirker videre behandling med den aktuelle maskinen,' sier René Christensen, kvalitetssjef hos Alumeco.

Fra bly til vismut

Etter at blyets fordelaktige effekt på legeringen ble oppdaget, har utfordringen vært å videreutvikle den opprinnelige blylegeringen, 6262, og redusere dens blyinnhold.

'Til å begynne med klarte vi ikke å finne en erstatning som var god nok. Det var først da vi gjorde flerfoldige forsøk på å tilføre vismut, et materiale som har noen av de samme egenskapene som bly, at vi lykkes. Det fungerer på samme måte som bly, og er ikke et like problematisk tungmetall som bly,' sier René Christensen og fortsetter:

'Den enste utviklingen av produktet kom da RoHS-direktivet innførte nye krav angående blyinnholdet. Fordi det nå ikke kunne være mer enn 0,40 g med bly i en legering, gjorde vi ytterligere forbedringer for å redusere blyinnholdet.'

6026 er i fullt samsvar med RoHS-direktivet

RoHS-direktivet er en EU-bestemmelse som stiller krav til hvor mye bly forskjellige metaller, som f.eks. bly, kan inneholde, blant annet aluminiumslegeringer som benyttes i elektronisk og elektrisk utstyr. Som en konsekvens av RoHS-direktivet, har vi utviklet legeringen 6026 som er den nyeste versjonen av det ovennevnte produktet:

'Dette er en helt nyutviklet legering hvor vi har forsøkt å gjøre ting på en litt annen måte. Basert på tilbakemeldinger fra kundene, fungerer det veldig godt og gir håndterbare avskallinger.'

Selv om den nyutviklede legeringen inneholder betydelig mindre bly enn forgjengeren, har en fortsatt mange potensielle bruksområder:

'Ettersom det er en 6000-legering, kan den anodiseres, brukes som en dekorativ overflate, sveises osv. Den er føyelig og gir mange muligheter for viderebehandling. Vi anbefaler likevel at våre kunder valser det ytterste laget først dersom legeringen skal brukes til dekorative formål,' sier René Christensen.

De følgende tabellene gir deg en oversikt over egenskapene, sammensetningen og de mekaniske verdiene i legering 6026.

 

Vil du vite mer?

Informasjon om RoHS