Ultralydundersøkelse av aluminium

Kort beskrivelse av de forskjellige metodene og deres individuelle bruksområder.

 

ASTM-standardene:
Det er to ASTM-standarder som det ofte refereres til i forbindelse med fly- og romfartsindustrien og lignende bransjer.

ASTM B594 - 13 'Standard Practice for Ultrasonic Inspection of Aluminum-Alloy Wrought Products'
Til bruk av bedrifter som Boeing og Airbus settes nivåene typisk til ASTM B594-13 klasse A, og i enkelte berg-og-dalbaner og lignende er det brukt opptil nivå ASTM B594-13 klasse AAA. De fleste fabrikker som er godkjent for flyindustrien er i stand til å utføre ASTM B594-13 klasse A online mens produksjonen pågår.

ASTM E2375 - 08 (2013) 'Standard Practice for Ultrasonic Testing of Wrought Products'
Denne andre standarden for ultralydundersøkelser, ASTM E2375 - 08, brukes sjelden, men bør nevnes fordi den er viktig for militære formål.
Begge disse standardene for ultralydundersøkelser kan gjøres på relevante materialer på lageret. Kontakt Alumeco for mer informasjon.

Europeiske standarder:
De europeiske standardene brukes typisk for undersøkelser av metaller (stål og aluminium) for å finne sprekker i midten og ikke partikler. Disse undersøkelsene er forholdsvis enkle sammenlignet med ASTM-ultralydundersøkelsene. Og for mange prosjekter er disse undersøkelsen vanligvis nødvendige og gode nok for kundene. Mange leverandører og støperier utfører disse undersøkelsene, men bare når det kreves. Det må presiseres for å sikre at undersøkelsene blir utført. En tredjepart kan utføre undersøkelsene på materialer som er på lager, men kontakt Alumeco for mer informasjon.

Standard europeiske norm for ultralydundersøkelser av stenger EN10308 'Non destructive testing - Ultrasonic testing of steel bars'.
I henhold til EN10308 er det to måter å undersøke stengene på - rutenettskanning og komplett skanning. Rutenettskanning er den billigste/raskeste metoden, men spesielt hjørnene og kantene blir ikke undersøkt grundig, til det trenger du en komplett skanning.

Standard europeiske norm for ultralydundersøkelser av plater EN10160 'Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm (reflection method)'. Denne standarden deler også undersøkelsene inn i to separate grupper. Kantskanning (E-klasser) og bulkskanning (S-klasser).