Fare for kondens

Små vanndråper på aluminiumsplater

Små vanndråper på aluminiumsplater

Som følge av at aluminium ikke tåler vann og fuktighet, er det viktig at det under oppbevaring på lager fokuseres på om det er noen forhold som kan føre til kondens på materialet.

Faren for kondensering kan vurderes ved hjelp av et vannfordampingsdiagram

Vannfordampingsdiagrammet nedenfor kan benyttes for å vurdere faren for kondensering. Diagrammet viser forholdet mellom lufttemperatur, vanndampinnholdet i luften og den relative fuktigheten.

Eksempelvis kan lufttemperaturen være på 20 °C og luftfuktigheten 50 % (A). Hvis luften kjøles ned med det samme fuktighetsinnholdet (A-B), vil det opp kondensering når luften kommer i kontakt med overflater med en temperatur på 9 °C. I dette eksempelet må det anføres at det ved disse temperatur- og fuktforholdene i luften er fare for kondensering når luften kommer i kontakt med kjølige aluminiumsoverflater.

 

Diagrammet viser vann i gram pr. m3 luft:

Akklimatisering reduserer faren for kondensering

I vår artikkel om korrekt håndtering og lagring av aluminium, som du kal lese nedenfor, påpeker vi at det anbefales å ikke lagre aluminium i kjøre omgivelser. Metallet bør i stedet akklimatiseres til lufttemperaturen på lageret som skal være på minst 10 °C. dette gjøre for å unngå korrosjon som følge av kondens. Vi anbefaler videre at aluminium lagres i originalemballasjen til akklimatiseringen er nådd.

 

Video som viser hvordan vannkondens kan forårsake korrosjon på aluminiumsemner:

 

 

Vil du vite mer?

Aluminiumskorrosjon
Korrekt håndtering og lagring av aluminium
Rengjøring av anodisert aluminium