Korrekt håndtering og lagring av aluminium

Alumeco har lager i Odense

Alumecos hovedlager ... med riktig temperatur for sikker oppbevaring av aluminiumsprodukter.

Det er viktig at alle produsenter og brukere av aluminium håndterer og lagrer metallet på en sikker og hensiktsmessig måte. i utgangspunktet er aluminium et robust materiale som er enkelt å håndtere hvis du tar noen enkle forholdsregler. Her finner du informasjon om typiske skader på aluminium samt noen gode råd for lagring og generell håndtering av aluminium.

Transport og lagring

Skade på aluminium oppstår vanligvis under transport og består for eksempel av riper og slitemerker som kan føre til etterfølgende overflatekorrosjon. Slike skader hindrer at etterfølgende overflatebehandling av emnet kan utføres tilfredsstillende.

Mindre transportskader på materialets overflate påvirker dermed aluminiumets utseende, men har ikke utover det noen påvirkning på metallets mekaniske egenskaper. For å unngå skader av denne typen er det viktig at aluminiumsemnet pakkes i kraftig papir, plast eller bobleplast ved flytting og transport for å unngå at de individuelle overflatene kommer i kontakt med hverandre.

Unngå vann og fuktighet

Det er viktig å huske at aluminium ikke tåler vann og fuktighet. Aluminiumslegeringer med høyt magnesiuminnhold er veldig sensitive for vann og kondens, mens renere legeringer har større motstandsdyktighet. Fuktskader på aluminium vises som hvite flekker eller mørk misfarging og kan sees hvis for eksempel vann eller kondens blir fanget mellom aluminiumsdeler som er stablet oppå eller ligger veldig nære hverandre.

 

Mer informasjon om aluminiumskorrosjon:

Aluminiumskorrosjon

For å unngå denne typen vann- og kondensskader på aluminiumsemner, er det derfor viktig å tørke aluminium som mottas våt, før den plasseres på lager. Du kan velge mellom to metoder ved tørking av aluminium: naturlig fordamping eller bruk av lufttørkere. Hvis aluminiumet er veldig vått, må det først tørkes av med en klut før den tørkes.

Kondens kan også oppstå dannes om vinteren dersom aluminiumet fraktes i en kald lastebil og deretter lastes direkte inn i et varmt verksted. For å unngå at det dannes kondens på den kalde aluminiumsoverflaten, anbefaler vi at aluminiumsemnet blir værende i originalemballasjen i verkstedet til metallet har akklimatisert seg til de nye, varmere omgivelsene. Akklimatiseringsprosessen tar typisk mellom 36 og 48 timer før utpakking.

 

Lufttemperatur og omgivelser

Når det gjelder temperatur og omgivelser ved lagring av aluminium er det også viktig å vite at aluminium vanligvis lagres ved en minimumstemperatur på +10 °C. Det bør også nevnes at lagring under åpen himmel medfører fare for raskere gropkorrosjon forårsaket av luftforurensning fra industri- og byområder. For å unngå merker og korrosjon er det stort sett en god idé å forhindre at aluminiumet kommer i kontakt med andre metaller under lagring.