Sveising

Sveise aluminium

Robotsveising av aluminiumsprodukter - plattform laget av gulvplate

Sveising er en prosess hvor to materialer settes sammen ved hjelp av sammensmelting. Aluminium kan sveises, og sveising kan relativt rakst gi for eksempel gi luft- og vanntette skjøter. Men det er flere ting man må ta hensyn til ved sveising spesielt for å kunne oppnå et tilfredsstillende sveiseresultat. Denne artikkelen beskriver noen av de viktigste tingene du må tenke gjennom ved sveising av aluminium.

Aluminium danner oksidasjonssjikt.

Et oksidasjonssjikt dannes på aluminiumets overflate når det kommer i kontakt med oksygen. Oksidasjonssjiktet har et smeltepunkt på hele 2060 °C, og det er grunnen til at sjiktet ikke smelter under sveising. Samtidig fører varmen fra sveiseprosessen til at dannelsen av oksidasjonssjiktet skyter fart, og det er grunnen til at sjiktet må fjernes før eller under sveiseprosessen for å i det hele tatt gjøre det mulig å sveise aluminium. Det er forskjellige metoder for å fjerne oksidasjonssjiktet samt spesielle smeltesveisemetoder som bryter ned oksidasjonssjiktet som TIG- og MIG-sveising.

Aluminium har lavt smeltepunkt og høy varmefølelse

Smeltepunktet for aluminium er på ca. 660 °C, og det er relativt lavt sammenlignet med f.eks. stål som har et smeltepunkt på ca 1500 °C. Men det må tilføres en relativt stor mengde med varme under sveising av aluminium fordi metallets varmekapasitet er eksempelvis den dobbelte av stål.

Hydrogen kan forårsake poredannelse

Sveising av aluminium innebærer faren for poredannelse. Poredannelse oppstår når metallet avkjøles. Det er frigjøringen av hydrogen som har blitt oppløst i det smeltede aluminiumet og som forsvinner under avkjøling, dersom det er for store mengder tilstede. Frigjøringen av gass kan føre til poredannelse i aluminiumet.

Hvis du er usikker på hvilke legeringer som egner seg for sveising, bistår vårt dyktige team deg med sin omfattende material, gir deg råd og veiledning ved valg av materialer som er egnet for sveising.

 

 

 

I denne videoen viser vi deg manuell sveising og robotsveising av aluminium:

Vil du vite mer?

Maskinbearbeiding – fresing og dreiing
Utstansing
Laserskjæring
Saging