Utstansing

Utstansing av aluminium

Utstansing av en aluminiumsplate.

Utstansing er en maskinbearbeidingsprosess for tynne plateemner. Hensikten er å fjerne omkringliggende deler av en plate.

Utstansingsprosessen

Aluminium er et metall som er svært godt egnet for utstansing. Selve prosessen utføres med et skjæreverktøy festet til en stanse, som deretter monteres i en presse. Det må brukes en underliggende form som skjæreverktøyet kan presses mot.

Hvis du er usikker på hvilke legeringer som egner seg for utstansing, vil vårt dyktige team bistå deg med sin omfattende kunnskap om materialbruk, gi deg råd og veiledning ved valg av materialer som er egnet for utstansing.

 

 

I videoen nedenfor kan du se hele utstansingsprosessen:

Vil du vite mer

Saging
Laserskjæring
Maskinbearbeiding – fresing og dreiing