Rengjøring av anodisert aluminium

Forurensing av aluminiumsoverflaten vil forsterke korrosjon og misfarging. Det er derfor viktig å rengjøre og pleie aluminium for å bevare den anodiserte aluminiumsoverflaten på best mulig måte. Vedlikehold av anodisert aluminium gjelder for miljøer både innen- og utendørs hvor overflaten utsettes for store belastninger fra miljøet.

Vanlig rengjøring

Såpeprodukter med en pH-verdi på 6-8 bør brukes til vanlig rengjøring av anodisert aluminium. Her er det likevel viktig å sikre at produktene som benyttes ikke inneholder klor. En mildere salmiakkløsning kan benyttes med forsiktighet. Uansett om du velger denne løsningen eller et såpeprodukt, så må du rense den rengjorte overflaten etterpå med rikelig med vann.

Rengjøring av veldig forurensede overflater

For overflater som er veldig skitne, eksempelvis med størknet olje, tektyl, limrester osv., kan du benytte både vannholdige løsemidler (som bl.a. rødsprit eller aceton) og benzen, tynner, petroleum og white spirit.  

Sluttbehandling (finish)

Etter rengjøringen anbefaler vi en sluttbehandling med for eksempel bivoks eller sprayprodukter beregnet på nettopp dette. Sluttbehandlingen danner en beskyttende film på den anodiserte overflaten som forenkler fremtidig rengjøring og matte overflater kan samtidig få et silkeblankt utseende. Det finnes også produkter som kombinerer rengjørings- og voksefunksjonen.

 

Les vår artikkel om 'Fare for kondensering'

Fare for kondens