Verktøy

Presse eller verktøy

Eksempel på en presse som brukes til pressing av profiler

Verktøyet brukes i produksjonen av aluminiumsprofiler. Et verktøy, også kalt en presse, er instrumentet som benyttes til å presse oppvarmede aluminiumslegeringsblokker/-pressemner for å forme de endelige aluminiumsprofilene. Prosessen kalles pressing, og det benyttes forskjellige typer verktøy avhengig av om det lages en massiv profil eller en aluminiumsprofil.

Forskjellige verktøy – forskjellige aluminiumsprofiler

Ettersom dette er verktøyet som aluminiumet presses gjennom for å lage den endelige profilen, er det den som avgjør den endelige profilens utseende. Derfor benyttes det også forskjellige verktøy til produksjonen av forskjellige profiler.

Hvilket verktøy som velges av henger av om det skal produseres massive profiler eller hule profiler. Som du ser i illustrasjonen, benyttes ett verktøy til å produsere massive profiler, mens produksjonen av hule seksjoner krever et todelt verktøy. Disse to delene består av respektivt presse/verktøy og en kjerne som former hulrommet i profilen.

Ekspertise og veiledning

Hvis du må lage et verktøy, er vi klare med vår ekspertise til å veilede deg gjennom hele prosessen - fra design til det endelige verktøyet.

 

 

Video som viser verktøy:

  • Verktøy for pressing
  • Aluminiumspressemne

Vil du vite mer?

Pressing
Design av pressede aluminiumsprofiler