Aluminiumssertifikater

 

Tabell med sertifikater

 

EN 10204  Referanse

Benevnelser i dokumenttypen Dokumentets innhold Dokumentet godkjent av
 Type 2.1 Samsvarserklæring Verksattest Produsenten
Type 2.2 Testrapport Samsvarserklæring med angivelse av resultater av ikke-spesifikk inspeksjon Produsenten
 Type 3.1 Inspeksjonssertifikat 3.1 Samsvarserklæring med angivelse av resultater av spesifikk inspeksjon Produsentens autoriserte inspeksjonsrepresentant uavhengig av produksjonsavdelingen 
Type 3.2 Inspeksjonssertifikat 3.2 Samsvarserklæring med angivelse av resultater av spesifikk inspeksjon Produsentens autoriserte inspeksjonsrepresentant uavhengig av produksjonsavdelingen og enten kjøperens inspeksjonsrepresentant eller inspektør oppnevnt av offisielt reglement

Eksempel på et sertifikat:


Nedenfor er et eksempel på et sertifikat utsted for kunden angående flat aluminiumsbarre 80 x 10 mm:

 

#1. Sertifikat utstedt  31.10.2009 i samsvar med  EN 10204. Sertifikattype 3.1

#2. Informasjon om produkt, dimensjon, legering, herding.

#3. Informasjon om sammensetningen av produktets legering.

#4. Mekaniske resultater