Informasjon om RoHS

Kjenner du til RoHS-direktivet? Her på denne siden finner du informasjon om EUs forordning RoHS og Alumeco-gruppens syn på den.

Hva er RoHS-direktivet?

RoHS-direktivet er en EU-bestemmelse fra 2006 som handler om bruk av farlige stoffer i nytt elektrisk og elektronisk utstyr.

Hensikten med direktivet er å beskyttet brukerne av dette utstyret mot skadelige stoffer som bly, kvikksølv og kadmium. Samtidig har direktivet til hensikt å beskytte miljøet fordi disse stoffene ikke vil være tilstede når elektrisk eller elektronisk utstyr demonteres, og dermed er det enklere å resirkulere utstyret etter demontering.

I EU er det forbudt å selge og importere elektrisk og elektronisk utstyr som ikke oppfyller bestemmelsene i RoHS-direktivet.

Alumeco-gruppens produkter sett i sammenheng med RoHS

I PDF-filen nedenfor finner du en oversikt og Alumeco-gruppens rolle i forbindelse med RoHS.
Hvis du har spørsmål om dette dokumentet, er du velkommen til å ta kontakt med Alumeco.


Download certificate  Samsvarssertifikat kan du laste ned her. 

 

 

Vil du vite mer om?

ISO 9001
REACH