Derfor mangler hele verden magnesium

Derfor mangler hele verden magnesium

Magnesium er et viktig legeringselement aluminium, men for øyeblikket holder verdens lagere av magnesium på å tømmes. Det har sendt prisen til himmels og forverret den pågående råvarekrisen. I denne artikkelen forklarer vi hvordan det henger sammen.

Kina reduserer produksjonen magnesium

Kina står for 87% av all magnesiumproduksjon i verden, men for å nå landets klimamål er produksjonen av magnesium sterkt redusert fra september til desember i år.

Målet for Kina er å minske strømforbruket med 3%, og sammen med mangel på kull betyr det at strøm mange steder blir rasjonert. Magnesiumproduksjon er svært energikrevende – og rammes derfor særlig hardt.

Det skaper spesielt problemer for de europeiske land, fordi 95% av all magnesium i Europa importeres fra Kina. Ut over Kina er Israel eneste primærproduserende land som eksporterer magnesium, og derfor er det globale markedet svært avhengig av den kinesiske eksporten.

I tillegg begynner magnesium å oksidere etter 3 måneder, og er derfor ikke særlig egnet for langsiktig lagring. Derfor kan tilbudet av magnesium bli kritisk lavt rundt årsskiftet, hvis Kina står fast ved den reduserte produksjonen.

Stadig massive flaskehalser i fraktmarkedet

De massive flaskehalsene på det globale fraktmarkedet skaper fortsatt store forsinkelser og usikre forsyningskjeder, som gjenspeiles i prisen på magnesium. Det er vanskelig å skaffe containere, og å få plass på et skip som kan ta varene i havn. Fraktkriser varer normalt kun noen få kvartaler, men WGM forventer først en oppmykning i starten av 2022 og en normalisering i 2023.

Fraktmarkedet er fremdeles presset pga. etterslepet fra 2020, hvor mange produsenter nedskallerte produksjonen som følge av COVID-19, mens etterspørselen etter forbruksvarer i motsetning til forventningene steg betraktelig. Vi hadde også engangshendelser som sperringen av Suezkanalen og stenging av havner pga. korona, som har forverret situasjonen.

Prisen på magnesium har skutt i været etter at Kina reduserte produksjonen i september.
Prisen på magnesium har skutt i været etter at Kina reduserte produksjonen i september.

5xxx- og 6xxx-legeringer særligt hardt rammet

Mangelen går for øyeblikket hardest ut over 5xxx- og 6xxx-legeringer, særlig plater og profiler bliver kraftig berørt. Her kan ikke magnesium erstattes av andre legeringselementer, fordi magnesium utgjør det eneste primære legeringselementet i disse to legeringsgruppene.

Magnesium er et kritisk råstoff

Siden 2017 har magnesium vært på EU's liste over kritiske råstoffer, og avhengigheten av Kina er derfor et problem. USA produserer også magnesium – og er derfor mindre avhengig av andre land, men det ser ikke ut til at USA begynner å eksportere magnesium.

Skrekkscenariet for mangel på magnesium er at den setter en propp i både den europeiske og globale økonomien, fordi magnesium er essensielt gjennom hele aluminiumsproduksjonen.

Videre forventes etterspørselen fra EU å stige fremover, fordi mangesium er en viktig komponent i det grønne skiftet, særlig i elektriske fremkomstmidler.

 

35% av verdens magnesium brukes i aluminiumslegeringer.
35% av verdens magnesium brukes i aluminiumslegeringer.

Kilde: WGM