Aluminium

10 fakta om aluminium

Aluminium er et av metallene det finnes mest av i jordskorpen. Den store tilgjengeligheten av aluminium kombinert med metallets mange fremragende egenskaper har gjort det til et populært industrimateriale, som du finner i en lang rekke løsninger og konstruksjoner over hele verden. Her får du 10 fakta om det utbredte metallet.

 1. Aluminium har atomnummer 13, og er det 3. mest vanlige grunnstoffet i jordskorpen. Faktisk utgjør aluminium ca. 8 % av jordskorpens samlede vekt.

 

 1. Sammenlignet med for eksempel kobber, som har blitt brukt av mennesker siden år 5000 f.Kr., er aluminium et ganske «ungt» metall. Det har nemlig bare vært i menneskets hender i knapt 200 år.

  Danske H. C. Ørsted var den første i verden som klarte å isolere rent aluminium. Han lyktes i 1825, men først i 1880-årene ble det utviklet andre metoder for utvinning av aluminium som kunne sikre utvinning av rent metall i større mengder. Inntil disse metodene ble utviklet, var aluminium svært vanskelig å isolere, og dermed også veldig dyrt. For eksempel fikk Napoleon laget servise av aluminium, som bare ble brukt når han hadde besøk av de fineste gjestene – andre måtte nøye seg med servise av gull.

  I dag er aluminium et utbredt materiale, og det meste av verdens aluminiumsressurser utvinnes fra den rødlige bergarten bauxitt via elektrolytiske metoder. I 2020 forventes det totale aluminiumforbruket i hele verden å nå 62,5 millioner tonn.

 

 1. Ifølge Statista.com ble omtrent halvparten av alt utvunnet aluminium i 2019 brukt til bygg, anlegg og transport.

 1. Noen av de mest fremtredende egenskapene til aluminium er:

  • Lav vekt (aluminium veier for eksempel 1/3 av stål)
  • Høy elektrisk ledningsevne
  • Høy varmeledningsevne
  • God korrosjonsbestandighet
  • Høy mekanisk styrke i forhold til vekt

 

 1. Når rent aluminium legeres med mindre mengder av andre metaller, oppstår det nye egenskaper som er karakteristiske for de enkelte legeringene. For eksempel har 2xxx-serien, som først og fremst er tilsatt kobber, veldig høy styrke, men lav korrosjonsbestandighet. 6xxx-serien, som i utgangspunktet er tilsatt magnesium og silisium, har meget høy formbarhet, og noen av legeringene er vanligvis definert som «sjøvannsbestandige». Det er derfor veldig viktig å være klar over at det er stor forskjell på de enkelte legeringene.

 

 1. Aluminium har gode gjenvinningsegenskaper, og kan med et veldig lavt energiforbruk resirkuleres i det uendelige. Når aluminium smeltes om, oppnås en energibesparelse på 95 % sammenlignet med energiforbruket ved aluminiumsutvinning. Siden egenskapene til aluminium ikke endres under omsmelting, er det mulig å gjenskape produkter 1:1 – for eksempel vindusprofiler.

  Da ca. 75 % av all aluminium som noensinne har blitt produsert, fortsatt er i bruk (for eksempel i forbindelse med bygg og anlegg, offshorekonstruksjoner og i transportbransjen), er mengden tilgjengelig resirkulert aluminium begrenset.

 

 1. Når rå aluminium kommer i kontakt med oksygen, utvikler det seg et tynt oksidlag på aluminiumsoverflaten. Oksidlaget er veldig sterkt, og beskytter aluminiumet optimalt i miljøer med en pH-verdi på 4-8. På grunn av oksidlaget er aluminium kjent for å ha høy korrosjonsbestandighet i ikke-sure miljøer, så vel som i ikke-basiske miljøer.

 

 1. Som råmetall har aluminium en sølvlignende, grå farge som utvikler en matt overflatefinish, som kan poleres blank. Ved overflatebehandling kan det visuelle uttrykket og/eller overflatens egenskaper endres: Noen av de mest brukte overflatebehandlingsmetodene er anodisering og lakkering. Både anodisering og lakkering kan endre aluminiumets estetikk, men vil samtidig gi materialet økt korrosjonsbestandighet. I noen tilfeller er det ikke nødvendig å overflatebehandle aluminium, men avhengig av bruk, miljø, korrosjonsforholdene, og krav til det estetiske uttrykket, kan det være nødvendig å overflatebehandle materialet.

 

 1. Det er mulig å bearbeide og forme aluminium på et utall måter: Aluminium er tilgjengelig i alt fra ekstruderte profiler til valsede plater, og materialene kan bearbeides, bukkes, stanses, dreies, freses og sveises, alt avhengig av den endelige funksjonen. Dette gir stor designfrihet, noe som særlig er en fordel i utviklingen av kundespesifikke profildesigner, der det ofte er et krav at profilene har et veldig høyt detaljnivå med lave toleranser.

 

 1. Aluminium brukes til alt fra matemballasje og elektroniske deler, til bygninger og kjøretøy. I det moderne samfunn er aluminium en uunngåelig byggestein, som med sine mange gode egenskaper gjør det mulig å skape både innovative, holdbare, og resirkulerbare løsninger.

 

Se vårt aluminiumssortiment