Sertifikater og erklæringer

Sertifikater og erklæringer - aluminium, rustfritt stål og kobber

Du kan få en rekke generelle sertifikater og erklæringer for aluminium, kobber, messing, bronse og rustfritt stål.

Les mer på denne siden og finn riktig sertifikat eller erklæring i menyen til høyre.

Leter du etter datablad? Du finner dem under det enkelte materialet:

Aluminium

Kobber, messing og bronse

Sertifikattyper

CE-godkjente materialer

CE er en merkeordning fra EU - og er derfor ikke en sertifisering. Merket viser at produktet oppfyller EUs helse-, miljø- og sikkerhetskrav, selv om det er produsert utenfor EU.

Les mer om CE-merking og hvordan du kan kjøpe CE-merkede produkter gjennom Alumeco her.

Materialesertifikater

Et materialsertifikat er en erklæring fra leverandøren om at produktet er i samsvar med kjøpsavtalen. Det finnes flere ulike typer materialsertifikater:

EN 10204

reference

Dokumenttype Dokumentinnhold Dokumentet er validert av
 Type 2.1 Verdierklæring Erklæring om overholdelse av kjøpsavtalen Produsenten
Type 2.2 Arbeidssertifikat Erklæring om samsvar med kjøpsavtalen med angivelse av resultatene av den uspesifikke inspeksjonen Produsenten
 Type 3.1 Inspektionsertifikat 3.1 Erklæring om samsvar med kjøpsavtalen med angivelse av resultatene fra den spesifikke inspeksjonen Produsentens autoriserte inspeksjonsrepresentant som er uavhengig av produksjonsavdelingen
Type 3.2 Inspektionsertifikat 3.2 Erklæring om samsvar med kjøpsavtalen med angivelse av resultatene fra den spesifikke inspeksjonen Produsentens autoriserte inspeksjonsrepresentant som er uavhengig av produksjonsavdelingen og enten kjøperens autoriserte inspeksjonsrepresentant eller inspektøren som er utpekt i henhold til offisielle forskrifter

Erklæringstyper

Materialer i kontakt med næringsmidler

Materialer i kontakt med matvarer

Materialer som kommer i kontakt med mat, må oppfylle en rekke krav. Kravene sikrer at materialene ikke avgir stoffer i skadelige mengder til maten.

Her finner du samsvarserklæringen for aluminium, AMPCO og rustfritt stål til bruk i næringsmiddelindustrien.

REACH

REACH er en kjemikalielov som regulerer bruken av kjemikalier i EU. Målet er å beskytte mennesker og miljø mot skadelige stoffer og samtidig sikre at produkter på det indre markedet konkurrerer på like vilkår.

Noen metaller og legeringer er omfattet av REACH, og du kan laste ned de relevante erklæringene her.

RoHS

RoHS er et EU-direktiv som regulerer bruken av visse stoffer i EU. Formålet med RoHS er å gjøre det enklere og tryggere å resirkulere eller kassere produkter.

Noen legeringer inneholder bly, så du må være oppmerksom på om produktene dine er omfattet av RoHS.  Les mer om RoHS og last ned erklæringer om Alumecos produkter her.

Materialer i kontakt med næringsmidler

Sertifiseringer

ISO

Alumeco er ISO-sertifisert innenfor ISO 9001, 14001 og 45001. Det betyr at vi kontinuerlig forbedrer oss innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

Sertifiseringene revideres med jevne mellomrom, der vi dokumenterer våre tiltak og resultater på hvert område.

Les mer og last ned ISO-sertifikatene våre her.

Last ned alle sertifikater og erklæringer her:
CE-godkjente materialer Materialer i kontakt med matvarer REACH RoHS ISO PFAS