Spesialprofiler

Spesialprofil utført av Alumeco.
Spesialprofil utført av Alumeco.

Praktisk håndbok

Det finnes uendelig mange muligheter når det gjelder konstruksjon av aluminiumsprofiler. Det finnes ingen generelle regler for utforming og toleranser. Profilutforming, valg av materialtykkelse og legering er imidlertid noen faktorer som spiller en avgjørende rolle for hvilke toleranser som kan oppnås.

Trange toleranser kan påvirke produktiviteten og dermed prisen. Dette er noe man må ta hensyn til i designarbeidet. Alumeco arbeider i henhold til de europeiske profilstandardene som er utviklet av CEN, den europeiske standardiseringsorganisasjonen EN 755-9 og EN 12020-2.

I håndboken finner du utdrag fra disse to profilstandardene. Tekst og verdier er hentet fra de fullstendige standardene. Standardene bør betraktes som retningslinjer. Ved komplekse profilutforminger som vil komplisere produksjonen av profilen, må det inngås en mer detaljert avtale mellom kunden og Alumeco.

  

Les og last ned håndboken vår: