Bruk av legering

Navn Legeringstype Bruk
EN AW-1050A Aluminium

Dette er den mest rene formen av aluminium og den mest vanlige legeringen for plater. Legeringen har gode egenskaper når det gjelder bøying, sveising og overflatebehandling.

Den inneholder 99,5% aluminium og blir i hovedsak produsert i tykkelser fra 0,5 mm - 6 mm.

 

EN AW-1050A DDQ:

Det inneholder 99,5% aluminium og er produsert i en myk tilstand, som egner seg godt for produkter som krever dyptrekking. Hovedsakelig produsert i tykkelsene 1,00 mm, 1,25 mm, 1,05 mm og 2,00 mm.

EN AW-2007 Aluminium

En kobberlegering som typisk inneholder mellom 4,0 og 5,0 % kobber, og er egnet til produksjon av maskindeler, bolter og nagler. Den ligner ganske mye EN AW-2011, men er enda litt hardere. Det er en legering med kort spon, og som egner seg for behandling, gjenging og maskinbehandling med høy hastighet. Legeringen har lav korrosjonsfasthet og den egner seg ikke for sveising på grunn av det høye kobberinnholdet. Den er ikke godkjent etter RoHS.

EN AW-2007 Cast Aluminium

Lik EN AW-2007, men med mindre spenninger og desto mer formstabil.

EN AW-2011 Aluminium

En kobberlegering som typisk inneholder mellom 4,0 og 5,0 % kobber, og er egnet til produksjon av maskindeler, bolter og nagler. Den ligner ganske mye på EN AW-2007, men er bløtere. Det er en legering med kort spon, og som egner seg for behandling, gjenging og maskinbehandling med høy hastighet, og får en skinnende overflate etter behandling. Den har sterk motstandsstyrke mot metalltretthet. Legeringen har lav korrosjonsfasthet og egner seg ikke for sveising på grunn av det høye kobberinnholdet. Den er sannsynligvis godkjent etter RoHS.

EN AW-2014 Aluminium

En kobberlegering som typisk inneholder mellom 4,0 og 5,0 % kobber. Det er en legering med kort spon som egner seg for behandling, og den har stor styrke og er dermed en EN AW-2011 og EN AW-2007. Den er hardere enn EN AW-2011. Legeringen brukes typisk til militærformål og i flyindustrien. Den er godkjent etter RoHS. 

EN AW-2017A Aluminium

En kobberlegering med høyt kobberinnhold. Det er en legering med kort spon, og som egner seg for behandling, gjenging og maskinbehandling. Legeringen har lav korrosjonsfasthet, og den egner seg ikke for sveising på grunn av det høye kobberinnholdet. Den egner seg ikke til dekorativ anodisering.

EN AW-2024 Aluminium

Kobberlegering med høyt innhold av kobber. Dette er en finsponet legering som er godt egnet for bearbeiding. Legeringen har lav korrosjonsbestandighet og er heller ikke særlig godt egnet for sveising på grunn av det høye innholdet av kobber. Den er ikke egnet for dekorativ eloksering.

EN AW-3003 Aluminium

En magnesiumlegering med høy korrosjonsfasthet. Legeringen har gjennomsnittlig styrke og egner seg for sveising og bøying.

EN AW-3005 Aluminium

En magnesiumlegering med høy korrosjonsfasthet. Legeringen har gjennomsnittlig styrke og egner seg for sveising og bøying.

EN AW-3103 Aluminium

En magnesiumlegering med høy korrosjonsfasthet. Legeringen har gjennomsnittlig styrke og egner seg for sveising og bøying.

EN AW-3103 Stucco Aluminium
EN AW-3105 Aluminium

En magnesiumlegering med høy korrosjonsfasthet. Legeringen har gjennomsnittlig styrke og egner seg for sveising og bøying.

EN AW-5005 Aluminium

Denne egner seg godt for maskingbehandling, bøying, sveising og har høy korrosjonsbestandighet.  Legeringen egner seg spesielt godt for eloksering.

EN AW-5005 (Composite Panel) Aluminium

Er god til bearbejdning og bukning, og har en høj korrosionsbestandighed

EN AW-5005A Aluminium

ER god til maskinering og bøying, og har høy korrosjonsfasthet og god til anodisering. Legeringen er veldig godt egnet til dekorativ anodisering.

EN AW-5019 Aluminium
EN AW-5052 Aluminium

Er enkel å behandle, og har høy korrosjonsfasthet og er god til sveising. Legeringen egner seg ikke til dekorativ anodisering. 

EN AW-5083 Aluminium

Den tåler sjøvann og har gjennomsnittlig styrke, høy korrosjonsfasthet og er god til sveising, medium til anodisering

 

EN AW-5083 Cast Aluminium

En støpt legering med lavere spenning og egner seg ekstremt godt for maskinbehandling.  Vi lagerfører legeringen med to forskjellige overflater. En med overflatefresing og folie, og er egnet når det ikke er behov for finish av tykkelsen. Den andre er ikke behandlet og er dermed mest egnet til prosjekter hvor alle sidene blir behandlet. Husk at vi har et servicesenter som tilbyr skjæring etter de dimensjonene du trenger.

 

EN AW-5083 Cast Milled Aluminium
EN AW-5086 Aluminium

Den tåler sjøvann og har gjennomsnittlig styrke, høy korrosjonsfasthet og er god til sveising, medium til anodisering.

EN AW-5186 Aluminium
EN AW-5754 Aluminium

Den tåler sjøvann og har gjennomsnittlig styrke, høy korrosjonsfasthet og er god til sveising, medium til anodisering.

EN AW-5754 Cast Aluminium

Lik EN AW-5754, men har bedre formstabilitet og er bedre egnet for maskinering. Den kan også leveres med planfrest overflate og produsert for å oppnå beste resultat ved eloksering.

 

EN AW-6005A Aluminium

Det er en legering med gjennomsnittlig korrosjonsfasthet og er god til sveising. Legeringen er sterkere enn EN AW-6063.

EN AW-6026 Aluminium

Det er en legering med kort spon, stor styrke og gjennomsnittlig korrosjonsfasthet og er medium for sveising. Medium for anodisering.  

EN AW-6026 LF Aluminium
EN AW-6060 Aluminium

Er egnet til anodisering, og har høy korrosjonsfasthet og er god til anodisering. Legeringen egner seg for sveising.

EN AW-6061 Aluminium

Er egnet til anodisering, og har høy korrosjonsfasthet og er god til anodisering. Legeringen egner seg for sveising.

EN AW-6063 Aluminium

Er egnet til anodisering, og har høy korrosjonsfasthet og er god til anodisering. Legeringen egner seg for sveising.

EN AW-6073 Aluminium

Er en variant av EN AW-6082, og er bedre for anodisering enn EN AW-6082, fordi aluminiumet med denne legeringen får en mer homogen overflate.  

EN AW-6082 Aluminium

Har høy styrke og god korrosjonsbestandighet. Legeringen er god til sveising og den kan elokseres. Imidlertid gis legeringen EN AW-6073 en mer homogen overflate ved eloksering.

EN AW-6082 Cast Aluminium

Lik EN AW-6082, men mer formstabil og bedre egnet for maskinering. De mekaniske egenskapene er lavere enn EN AW-6082 T6.

EN AW-6101A Aluminium
EN AW-6101B Aluminium

Er egnet til ornamental anodisering, og har høy korrosjonsfasthet og er god til anodisering. Legeringen egner seg for sveising.

EN AW-6262A Aluminium
EN AW-7010 Aluminium

Det er en legering med kort spon med veldig stor styrke. Legeringen har lav korrosjonsfasthet og lavt sveise- og anodiseringsnivå.

EN AW-7020 Aluminium

Det er en legering med kort spon med veldig stor styrke. Legeringen har lav korrosjonsfasthet og lavt sveise- og anodiseringsnivå.

EN AW-7021 Plancast Plus Aluminium

Kortsponet legering med meget høy styrke. Mindre spenninger enn andre verktøylegeringer. Denne legeringen har moderat korrosjonsmotstand og er egnet for sveising. Videre er den tilgjengelig i tykkelser opp til 470 mm.

EN AW-7075 Aluminium

Det er en legering med kort spon med veldig stor styrke. Legeringen har lav korrosjonsfasthet og lavt sveise- og anodiseringsnivå.

EN AW-8079 Aluminium