Termisk ekspansjon

Når temperaturen i aluminium økes, utvider metallet seg. Dette kalles termisk ekspansjon. Ett eksempel på termisk ekspansjon er dersom stykke aluminiumslegering 6063 som er 2700 mm langt, har en temperatur på -20 ̊C. Når dette stykket varmes opp til en temperatur på 30 ̊C, vil den termiske ekspansjonen føre til at stykket blir 2703 mm. Som et direkte resultat av metallets temperatur, observeres det en termisk ekspansjon på 3 mm. Det er derfor viktig å ta hensyn til dette i størrelsestilpasningen av metallet, spesielt i miljøer med store temperatursvingninger.

 

Hvis du ønsker å beregne den termiske ekspansjonen i ditt aluminium, kan du bruke følgende koeffisient for termisk ekspansjon - (λ): µm m-1 K-1.

 

Her ser du hvordan vi har beregnet det tidligere eksempelet på termisk ekspansjon ved hjelp av koeffisienten ovenfor:

 

  • Koeffisient for termisk ekspansjon λ = (µm)/(m∙K)
  • Verdi for legering 6063: 23,5 µm/(m * K)
  • Hvis materialet er 2700 mm langt ved -20 ̊C, vil det samme materialet være 23,5 µm/(m * K) * 2700 mm * 50 K (fra -20 ̊C to + 30 ̊C) = 3172,5 µm = 3 mm ved +30 ̊C.

Vil du vite mer?

Bruk av ubehandlet aluminium utendørs
Ultralydundersøkelse av aluminium