Kjemisk overflatebehandling

Kjemisk forbehandling

Aluminiumsemne forbehandlet kjemisk og mekanisk - før anodisering.

Kjemisk overflatebehandling er en endring av aluminiumets overflate gjennom en kjemisk prosess. Denne typen overflatebehandling brukes oftest som en forbehandlingsmetode før sluttbehandlinger som blant annet anodisering eller påføring av pudderbelegg.

Det finnes mange kjemiske overflatebehandlingsmetoder, blant annet:

 

  • Beising
  • Kjemisk polering
  • Kromatering/fosfatering

Kromatering/fosfatering benyttes ofte som for eksempel forbehandling før påføring av pudderbelegg, og dette er et godt eksempel på hvordan den kjemiske overflatebehandlingen fungerer.

Hvis du er usikker på om kjemisk overflatebehandling er det rette for din løsning, eller hvis du har andre spørsmål, vil vårt dyktige team med glede bistå deg med sin omfattende kunnskap i form av veiledning og instruksjoner.

 

Eksempelet i bildet viser prosessen fra råemne til anodisering via kjemiske og mekaniske forbehandlinger:

 

  • Råaluminiumsemne
  • Samme emne behandles mekanisk og deretter kjemisk
  • Samme emne anodiseres med 5 my

Vil du vite mer?

Kjemisk overflatebehandling
Anodisering
Mekanisk overflatebehandling