3D-prototyper

Printe 3D-prototyper

Fra tegnebordet til 3D-printing

 

Utviklingen av et aluminiumsprodukt fra konseptstadiet til ferdig produkt kan være en uhåndgripelig prosess. Alumecos kunder kan nå dra fordeler av en høyere grad av visualisering, og det er både raskt å billig å lage prototyper.

3D-teknologi gjør det mulig å lage en prototype på et tidlig stadium i designprosessen. 3D-prototyper gjør det enklere å oppdage problematiske områder i konstruksjonen tidligere i prosessen.

 

Les vår fulle caseartikkel og finn ut hvordan vi kan hjelpe deg!