Aluminium i næringsmiddelindustrien

Når det benyttes aluminium i næringsmiddelindustrien er det regler for hva den enkelte aluminiumslegeringen kan være .

På denne siden finner du derfor en liste over maksimal toleranse fastsatt i forbindelse med bruken av aluminium i næringsmiddelindustrien. Vår samsvarserklæring når det gjelder disse toleransene er også tilgjengelig for nedlasting. Toleransene er spesifisert i samsvar med EN 602:2007.

Maksimalt innhold av elementer i aluminiumslegeringer

Følgende tabell angir det maksimale innholdet av forskjellige elementer i aluminiumslegeringer som brukes i næringsmiddelindustrien.

 

Element maks. innhold % (etter masse)
Silikon 13,5
Jern 2
Kobber 0,6
Mangan 4
Magnesium 11
Krom 0,35
Nikkel 3
Sink 0,25
Zirkonium 0,3
Titan 0,3
Andre elementer 0,05 hver
  0,15 totalt

Følgende legeringer kan blant annet brukes i næringsmiddelindustrien:
Plater:
1050, 3003, 5005, 5754, 5083 og 6082

Profiler: 6060, 6063, 6005 og 6082

Det skal likevel nevnes at de fleste legeringer kan benyttes i næringsmiddelindustrien såfremt aluminiumet er overflatebehandlet i henhold til det aktuelle formålet.