ISO 9001

ISO 9001 Bureau veritas

Alumeco er ISO 9001-sertifisert, noe som garanterer at vi har full kontroll på vår kvalitetsstyring.

Hvilke fordeler innebærer vår ISO 9001 for våre kunder?

ISO 9001-sertifiseringen har styrket Alumeco på den måten at det har gitt vår organisasjon nye verktøy og mer effektiv kunnskapsdeling mellom de ulike avdelingene og funksjonene – noe som er en fordel ikke bare for våre egne medarbeidere, men også, både direkte og indirekte, for våre kunder. Sertifikatet som er vårt fysiske bevis på sertifiseringen, har enormt stor betydning for mange av våre kunder.

Vårt overordnede mål med hele sertifiseringen er å gi kundene en enda større grad av tilfredshet, og et oppnår vi gjennom å ha enda bedre kontroll med prosessene våre. Sertifikatet sikrer at vi aktivt hindrer feil og at vi forholder oss annerledes til de feilene om uheldigvis likevel kan skje.

Download certificate Vårt ISO 9001-sertifikat kan lastes ned her

 

Mer om sertifiseringer?

Informasjon om RoHS
REACH