REACH

Visste du ... At REACH er navnet på en kjemikalielov som siden 2007 har vært gjeldende i alle landene i EU og EØS, og at REACH kort fortalt handler om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjon av kjemikalier?

Hensikten med REACH-lovgivningen/bestemmelsen er blant annet å lage et felles kjøreregler for alle land i EU og EØS når det gjelder registrering av kjemikalier. Den har også til formål å sikre ikke bare opprettholdelsen av det indre markedet, men å sikre menneskene og miljøet også.

Download certificate  I denne PDF-en finner du en oversikt og Alumeco-gruppens rolle i forbindelse med REACH.

Hvis du har spørsmål om dette dokumentet, er du velkommen til å ta kontakt med Alumeco.

 

 

MER OM SERTIFISERINGER?

CE-godkjenning
ISO 9001
Informasjon om RoHS