Aluminiumsprofiler

Spesialprofiler fra Alumeco

Praktisk håndbok


Å designe aluminiumsprofiler gir enorme muligheter. Det er ingen generelle regler for hvilke fasonger og toleranser som kan brukes i hvert enkelt tilfelle. Fasong, veggtykkelse og legering vil ha innvirkning på toleransen som oppnås.

Små toleranser kan redusere profilens produktivitet og dermed også kostnaden. Dette må det tas hensyn til ved utformingen av profilen. Alumeco jobber i henhold til standardene utarbeidet av den felleseuropeiske standardiseringsorganisasjon CEN. EN 755-9 og EN 12020-2.

Standardene er å anse som veiledninger. Ved profiler som, på grunn av kompleksiteten i konstruksjonen, er vanskelige å produsere og spesifisere, kan det være behov for at det inngås spesialavtaler mellom kunden og Alumeco.

  

Les eller last ned vår praktiske håndbok: